Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι

Δωρεάν έλεγχος ακοής

Στα πλαίσια μιας δωρεάν συμβουλευτικής συνεδρίας, πραγματοποιείται έλεγχος της τωρινής κατάστασης της ακουστικής σας ικανότητας, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας. Η προσκόμιση ακοογραμμάτων από ΩΡΛ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μπορέσει ο ειδικός ακοοπροθετιστής να διαπιστώσει εάν υπάρχει προοδευτική έκπτωση της ακοής σας με την πάροδο των ετών.

Επιπροσθέτως στόχος της παρούσας συνεδρίας είναι ο προσδιορισμός των αναγκών σας όπως για παράδειγμα εάν πιο σημαντικό για εσάς είναι η επίτευξη της μέγιστης ικανότητας διάκρισης της ομιλίας ή η εφαρμογή αθέατων ακουστικών.

Περαιτέρω, άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν είναι η συνύπαρξη επιπλέον δυσκολιών που αντιμετωπίζετε (όπως πχ προβλήματα όρασης) προκειμένου ο ακοοπροθετιστής να προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη λύση για εσάς.

Για τον καλύτερο προσδιορισμό των αναγκών των ατόμων μεγάλης ηλικίας με δυσκολία ακοής, θεμιτή κρίνεται η συνοδεία αυτών από οικείο πρόσωπό τους, καθόσον η παρουσία αυτού παίζει αξιοσημείωτο ρόλο μιας και πολλές φορές ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να διατυπώσει όλες τις πιθανές απορίες του ή να αφομοιώσει όλες τις πληροφορίες που δίνονται από τον ακοοπροθετιστή.

Η αξιολόγηση της ακοής σας ξεκινά με ένα πλήρες ιστορικό της υγείας σχετικά με την ακοή σας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις, σε τυχόν ερωτήσεις σας, από τους συμβούλους μας.

Ο σύμβουλος σας θα σας εξηγήσει αναλυτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών με απλό και σαφή τρόπο. Ο σύμβουλός μας θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε μία τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης ακοή σας για να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό ΩΡΛ.